Bokslut och deklarationer

Engagemang i din verksamhet och djupa kunskaper om bokföring ger stark grund för lönsamt resultat

Hjälp med rätt avdrag och information

Det krävs ordentlig insikt i verksamheten och djupgående bokföringskunskaper för att på bästa sätt göra ett bokslut med ett så lönsamt resultat som möjligt. Det här är en av de grundläggande anledningarna till varför vi tycker det är så viktigt att du får din egen, dedikerade redovisningskonsult. Engagemanget i ditt bolag blir alltid personligt och kunskapen om det växer i takt med att det utvecklas.

Alla aktiebolag, oavsett storlek, måste upprätta en årsredovisning och lämna in den till Bolagsverket. De flesta andra vanligt förekommande bolagsformer behöver inte lämna in någon årsredovisning. Om du äger ett handels- eller kommanditbolag genom andra bolag kan du vara skyldig att lämna in en årsredovisning. Läs mer här. Du kan också hitta mer information om vad som gäller i Bolagsverkets årsredovisningsguide.

Både bokslut och deklarationer kan köpas som separata tjänster hos oss. Priset är baserat på din omsättning och du kan enkelt se vad din kostnad blir här. Tjänsterna ingår också i vissa av våra bokförings– och konsultpaket.

Deklarationer

RedoColls konsulter har lång erfarenhet av att göra deklarationer för både privatpersoner och bolag. Till din privata deklaration, som vanligtvis nästan är helt ifylld, kan vi hjälpa dig med de kompletterande bilagorna, som ibland kan vara snåriga och krångliga. Förutom dessa ska en separat inkomstdeklaration lämnas in för ditt bolag. När vi sköter bokföringen för ditt bolag har vi redan alla nödvändiga siffror och uppgifter. Vi brukar föredra att sköta deklarationerna digitalt då det underlättar både vårt jobb och minskar risken för misstag och att någon viktig underskrift saknas.

Vi kontaktar dig så snart som möjligt