E-signering

Tillförlitlig digital signering av dokument sparar både tid, miljön och underlättar för alla parter. Dessutom minskar de administrativa kostnaderna

Signera enkelt, säkert och hållbart

Att administrera avtal och samla in underskrifter kan stjäla mycket tid och innebära en hel del onödigt pappersarbete. RedoColl erbjuder digital signering av till exempel offerter, anställningsavtal, serviceavtal och andra dokument. E-signaturen är juridisk bindande på samma sätt som en vanlig underskrift. Dokumentet skickas över elektronisk och signering sker med hjälp av BankID. Inga papperskopior behövs och alla dokument sparas sedan tryggt och säkert på ett och samma ställe. Vilket också ger dig möjlighet till snabb och tydlig överblick.

 

E-signering allt vanligare och snart obligatoriskt

Enligt både aktiebolagslagen och årsredovisningslagen kan årsredovisningar, revisionsberättelser samt styrelse- och stämmoprotokoll också signeras digitalt. Att lämna in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket väntas bli obligatoriskt för aktiebolag som följer K2- och K3-regelverken från och med år 2021.

  • Lilla

   kr 95 månad
   • Ingen uppstartskostnad
   • Ingen årsavgift
   • 10 e-signeringar
  • Standard

   kr 195 månad
   • Ingen uppstartskostnad
   • Ingen årsavgift
   • 20 e-signeringar
  • stora

   kr 395 månad
   • Ingen uppstartskostnad
   • Ingen årsavgift
   • 40 e-signeringar

*Samtliga priser är exklusive moms. Paketerade tjänster tecknas ett år i taget och debiteras kvartalsvis.

**Antal bolagsbevakningar vid ett och samma tillfälle.

***Antal kreditupplysningar eller betalningsanmärkningskontroll per månad. Oanvänt saldo flyttas till nästkommande månad men ej till ny förlängningsperiod.

Lilla kreditupplysning Standard kreditupplysning Stora kreditupplysning Lilla bolagsbevakning Standard bolagsbevakning Stora bolagsbevakning Lilla e-signering Standard e-signering Stora e-signering Lilla plus Standard plus Stora plus
Bolagsbevakning 5 10 25 5 10 25
Egna bolag 1 1 2 1 1 2
Kreditupplysningt 5 10 25 5 10 25
Anmärkningskontroll 5 10 25 5 10 25
E-signering 10 20 40 10 20 40
Pris 95 kr/mån 195 kr/mån 395 kr/mån 95 kr/mån 195 kr/mån 395 kr/mån 95 kr/mån 195 kr/mån 395 kr/mån 195 kr/mån 295 kr/mån 595 kr/mån

Vi kontaktar dig så snart som möjligt