Priskalkylatorn

Vår lättanvända Priskalkylator hjälper dig att räkna ut rätt pris för enskilda tjänster eller olika paket

Räkna enkelt ut rätt pris för dig

Oavsett om du väljer ett av våra tjänstepaket, kombinerar ditt eget paket eller bara köper en enskild tjänst ska det vara enkelt och tydligt vad din kostnad blir. Vår lättanvända Priskalkylator hjälper dig. Tänk bara på att riktig stenkoll får du kanske först efter några månader när du vet mer exakt hur många verifikat det blir och vilka moment du väljer att själv göra. Allt det påverkar priset.

Boka tid!

Räkna rätt pris

 • Välj paket
 • Bokföringspaket
 • Paket för konsulter
 • Bokslut & deklaration
 • Bolagsbevakning
 • Kreditupplysning
 • Flex
Välj paket
Field is required!
Field is required!
 • Omfattning
 • Lilla
 • Standard
 • Stora
Omfattning
Field is required!
Field is required!
 • Omfattning paket
 • Bas
 • Komplett
 • Premium
Omfattning paket
Field is required!
Field is required!
 • Bolagsform
 • Aktiebolag
 • Handels- kommanditbolag
 • Enskildfirma
 • Stiftelse
 • Bostadsrättsförening
 • Ideel- samt ekonomisk förening
 • Filial
Bolagsform
Field is required!
Field is required!
 • Årsomsättning i kr
 • <1 000 000
 • <3 000 000
 • <5 000 000
 • <10 000 000
 • >10 000 000
Årsomsättning i kr
Field is required!
Field is required!
 • Omfattning paket
 • Lilla
 • Standard
 • Stora
Omfattning paket
Field is required!
Field is required!
 • Årsomsättning
 • < 900 000 kr
 • < 4 000 000 kr
Årsomsättning
Field is required!
Field is required!
 • Välj momsperiod
 • Månadsmoms
 • Kvartalsmoms
 • Årsmoms
 • Momsbefriad verksamhet
Välj momsperiod
Field is required!
Field is required!
 • Hur många verifikationer/månad
 • 10
 • 25
 • 50
 • 100
Hur många verifikationer/månad
Field is required!
Field is required!
 • Antal lönespecifikationer/månad
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Antal lönespecifikationer/månad
Field is required!
Field is required!
 • Välj bokslut & deklarationspaket
 • Ska ej upprättas av RedoColl
 • Upprättas av RedoColl
Välj bokslut & deklarationspaket
Field is required!
Field is required!
Skatterättsskydd Bas ingår
Field is required!
Field is required!
 • Tillval
 • Inget tillval
 • Bolagsbevakning
 • Kreditupplysning
 • Plus
Tillval
Field is required!
Field is required!
 • Omfattning tillval
 • Lilla
 • Standard
 • Stor
Omfattning tillval
Field is required!
Field is required!
 • Skatterättsskydd
 • Ingen skatterättsskydd
 • Bas
 • Mellan
 • Premium
Skatterättsskydd
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
 • Utöka Skatterättsskyddet
 • Inget utökat skatterättsskydd
 • Mellan
 • Premium
Utöka Skatterättsskyddet
Field is required!
Field is required!
 • K10-blanketter för
 • 0 person
 • 1 person
 • 2 personer
 • 3 personer
 • 4 personer
 • 5 personer
 • 6 personer
K10-blanketter för
Field is required!
Field is required!
kontroll för K-10 texten längst ner0.00
Field is required!
Field is required!
Kampanjkod
Field is required!
Field is required!

Bokföringspaket

0  kr/månad
Field is required!
Field is required!

Tillval

0  kr/månad
Field is required!
Field is required!

Skatterättsskydd

0  kr/månad
Field is required!
Field is required!

Rabatt

0  kr/månad
Field is required!
Field is required!

Totalt:

0  kr/månad
Field is required!
Field is required!
0  kr
Field is required!
Field is required!
Kampanjkoden som du har nyttjat är en engångsrabatt vilket innebär att totalkostnaden höjs med {hiddenkalk} fr.o.m andra månaden.

Bokföringspaket

0  kr/månad
Field is required!
Field is required!

Skatterättsskydd

0  kr/månad
Field is required!
Field is required!

Rabatt

0  kr/månad
Field is required!
Field is required!

Totalt:

0  kr/månad
Field is required!
Field is required!
0  kr/månad
Field is required!
Field is required!
Kampanjkoden som du har nyttjat är en engångsrabatt vilket innebär att totalkostnaden höjs med {konhiddenkalk} fr.o.m andra månaden.

Bokslut & deklaration

0  kr
Field is required!
Field is required!

K-10 blanketter

0  kr
Field is required!
Field is required!

Totalt:

0  kr
Field is required!
Field is required!

Bolagsbevakning

Kreditupplysning

Plus

0  kr/månad
Field is required!
Field is required!

Rabatt

0  kr/månad
Field is required!
Field is required!

Totalt:

0  kr/månad
Field is required!
Field is required!
0  kr/månad
Field is required!
Field is required!
Kampanjkoden som du har nyttjat är en engångsrabatt vilket innebär att totalkostnaden höjs med {hiddenbolkre} fr.o.m andra månaden.

Bokföring:

0  kr/månad
Field is required!
Field is required!

Lönehantering:

0  kr/månad
Field is required!
Field is required!

Tillval:

0  kr/månad
Field is required!
Field is required!

Skatterättsskydd:

0  kr/månad
Field is required!
Field is required!

Rabatt:

0  kr/månad
Field is required!
Field is required!

Totalt:

0  kr/månad
Field is required!
Field is required!
Kontrollbokföring0.00
Field is required!
Field is required!
kontrolllön0.00
Field is required!
Field is required!
Kontroltillval0.00
Field is required!
Field is required!
Kontrollskatterättsskydd0.00
Field is required!
Field is required!
Kontrollrabatt0.00
Field is required!
Field is required!
Kontrolltotal0.00
Field is required!
Field is required!
0  kr
Field is required!
Field is required!
0  kr
Field is required!
Field is required!
0  kr
Field is required!
Field is required!
Kampanjkoden som du har nyttjat är en engångsrabatt vilket innebär att totalkostnaden höjs med {flexhiddenkampI} fr.o.m andra månaden.
En uppläggningsavgift motsvarande {hiddenstartanst} tillkommer vid första tillfället som du väljer att lämna din verksamhets lönehantering till oss. Avgiften är en engångs kostnad och kan dras av om du vid senare tillfälle väljer att övergå till an av våra paketerade lösningar. Läs mer om detta under betalningsvillkor.
En uppläggningsavgift motsvarande {startkost} kr tillkommer. Avgiften är en engångskostnad och kan dras av om du vid senare tillfälle väljer att övergå till an av våra paketerade lösningar. Läs mer om detta under betalningsvillkor.

Bokslut & deklaration:

0  kr/år
Field is required!
Field is required!

K-10:

0  kr/år
Field is required!
Field is required!

Totalt:

0  kr/år
Field is required!
Field is required!
Kontrollk-tio0.00
Field is required!
Field is required!
Kontrolltotalt0.00
Field is required!
Field is required!
Kontroll för -Detta ingår- texten och -vill bli kontaktad sektionen0.00
Field is required!
Field is required!

Detta ingår:

Lilla bokföringspaketet:

Ingen uppstartskostnad
Löpande bokföring (27–33) ver/mån
Obegränsat antal faktureringar
Kvartalsvis momsredovisning
Kvartalsvis avstämning
Årsredovisning
Företagets inkomstdeklaration

Standardbokföringspaketet:

Ingen uppstartskostnad
Löpande bokföring (90–110) ver/mån
Obegränsat antal faktureringar
Månadsvis momsredovisning
Månadsvis avstämning
Årsredovisning
Företagets inkomstdeklaration
Betalning av leverantörsfakturor

Stora bokföringspaketet:

Ingen uppstartskostnad
Löpande bokföring (180–220) ver/mån
Obegränsat antal faktureringar
Månadsvis momsredovisning
Månadsvis avstämning
Årsredovisning
Företagets inkomstdeklaration
Betalning av leverantörsfakturor

Konsultpaket Bas:

Personlig redovisningskonsult
Obegränsat antal verifikationer
Obegränsat antal faktureringar
Löpande bokföring
Ekonomi översikt
Momsdeklaration(kvartalsvis)
1 lönespec/månad
Gratis inkassotjänst

Konsultpaket Bas:

Personlig redovisningskonsult
Obegränsat antal verifikationer
Obegränsat antal faktureringar
Löpande bokföring
Ekonomi översikt
Momsdeklaration(månadsvis)
1 lönespec/månad
Gratis inkassotjänst

Konsultpaket Komplett:

Allt som ingår i Bas-paketet plus
3 bolagsbevakningar
2 kreditupplysningar
2 e-signeringar
Bokslut
Årsredovisning/årsbokslut
En K10
Bolagets inkomstdeklaration

Konsultpaket Komplett:

Allt som ingår i Bas-paketet plus
5 bolagsbevakningar
4 kreditupplysningar
4 e-signeringar
Bokslut
Årsredovisning/årsbokslut
Två K10
Bolagets inkomstdeklaration

Konsultpaket Premium:

Allt som ingår i Komplett-paketet plus
Rådgivning
samt

Löpande bokföring

- {antalverifikation} verifikationer/månad
- {lonespecifikationer} lönespecifikationer/månad
Samt momsdeklaration

Bokslut & deklaration

Årsbokslut
Bolagsdeklaration
Årsredovisning

Bokslut & deklaration

Årsbokslut
Bolagsdeklaration
Bilagor
K-10 blanketter för {ktio} personer

Bolagsbevakning lilla :

Ingen uppstartskostnad
Ingen årsavgift
Ett eget bolag
5 Bolagsbevakning

Bolagsbevakning standard:

Ingen uppstartskostnad
Ingen årsavgift
Ett eget bolag
10 Bolagsbevakning

Bolagsbevakning stora:

Ingen uppstartskostnad
Ingen årsavgift
Ett eget bolag
10 Bolagsbevakning

Kreditupplysning lilla :

Ingen uppstartskostnad
Ingen årsavgift
5 Kreditupplysningar
5 Anmärkningskontroll

Kreditupplysning standard:

Ingen uppstartskostnad
Ingen årsavgift
10 Kreditupplysningar
10 Anmärkningskontroll

Kreditupplysning stor:

Ingen uppstartskostnad
Ingen årsavgift
25 Kreditupplysningar
25 Anmärkningskontroll

Plus lilla:

Ingen uppstartskostnad
Ingen årsavgift
Ett eget bolag
5 Kreditupplysningar
5 Anmärkningskontroll
5 Bolagsbevakning

Plus standard:

Ingen uppstartskostnad
Ingen årsavgift
Två egna bolag
10 Kreditupplysningar
10 Anmärkningskontroll
10 Bolagsbevakning

Plus stor:

Ingen uppstartskostnad
Ingen årsavgift
Två egna bolag
25 Kreditupplysningar
25 Anmärkningskontroll
25 Bolagsbevakning

Skatterättsskydd Bas:

Skatterättsskydd Mellan:

Skatterättsskydd Premium:

Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Företagsnamn
Field is required!
Field is required!
Organisationsnummer*
Du måste fylla i din organisationsnummer!
Du måste fylla i din organisationsnummer!
Kontaktperson*
Field is required!
Field is required!
E-post*
Field is required!
Field is required!
Telefon*
Field is required!
Field is required!
Ställ gärna kompletterande frågor eller lämna annan information...
Field is required!
Field is required!