Rådgivning nära till hands

Som företagare är det inte ovanligt att du ställs inför situationer eller frågeställningar där du känner dig osäker eller inte har tillräcklig kunskap. Då är RedoColls kunniga specialister alltid nära till hands. De hjälper dig att hitta den optimala lösningen för dig och ditt företag.  

Ekonomisk rådgivning

Det finns flera skattemässiga aspekter att tänka på vid utdelning från det egna bolaget. Vi är experter på regelverket och hjälper dig maximera din utdelning.

Förbättra din likviditet med rätt planering. Vänd dig till oss för rådgivning, upprättande av likviditetsbudget eller genomlysning av kassaflöde och kapitalbindning.  

Att erbjuda delägarskap kan vara ett bra sätt att knyta till sig rätt kompetens. Det man ska tänka på är att undvika vissa skattemässiga fallgropar och ha tydliga avtal.

Grundligt förarbete och en tydlig målbild är avgörande för ett lyckat företagsköp. Likaså en noggrann företagsvärdering. Vi hjälper genom hela processen så att allt sker i rätt ordning.

Vid en ekonomisk företagsbesiktning tittar vi till exempel på verksamhetens strategi, nuvarande marknadsposition inom segmentet samt konkurrensbilden.

Juridisk rådgivning

Ta hjälp av våra skattejurister vid till exempel tvist med Skatteverket, begäran om omprövning, överklagande, anstånd eller ändring av skattebeslut.  

Val av bolagsform och hur ett aktie- och samarbetsavtal är formulerat kan få långsiktiga konsekvenser. Vi hjälper dig med vägledning och all formalia.

Rätt tillämpning av en komplicerad och ständigt föränderlig lagstiftning kan ge din verksamhet många fördelar på både lång och kort sikt.

Vid en juridisk företagsbesiktning går vi igenom vilka civilrättsliga fallgropar som kan gömma sig i en affär. Samtidigt kollar vi vilka skatteeffekter affären kan ha för dig.

05 services3

alltid på din sida

Insiktsfull och erfaren experthjälp

När jag ställdes inför möjligheten att köpa upp en av mina tidigare konkurrenter var jag osäker på om det verkligen var smart. RedoColl hjälpte mig att genomföra vad som visade sig bli en riktigt lyckad affär.

Vi kontaktar dig så snart som möjligt