Ha koll på allt som ska bokföras

De flesta av våra kunder väljer idag digital bokföring. Det är både smidigt och enkelt, och man undviker onödiga pappersutskrifter. Däremot är det viktigt att hålla koll på underlagen och veta hur man ska spara dem med tanke på vilka krav som kan ställas från Skatteverket. Hur du ska göra styrs också av vilken redovisningsmetod du har valt: kontantmetoden (bokslutsmetoden) eller faktureringsmetoden. Hos oss kan du också välja att bokföra mer traditionellt med papperskopior. Kontakta oss för mer information..

Klicka på din valda redovisningsmetod och följ anvisningarna för hur du ska sortera dina underlag. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna hålla våra priser. I annat fall kan sorteringskostnad tillkomma enligt timdebitering.

Kontantmetoden (Bokslutmetoden)

Faktureringsmetoden

RedoColl bokför digitalt

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, urna ac, est vel donec, ac montes, sem odio morbi praesent, tristique eu in etiam condimentum aenean ligula. Orci lectus est pellentesque. Enim lectus, tincidunt tellus, sit imperdiet mi, congue voluptatem nec blandit augue hac porta, sem mattis orci vestibulum do vero. Wisi conubia et nulla aenean netus, mattis ac lobortis. 

Faktureringsmetoden är det traditionella sättet att bokföra

(BARA TILLVARATA BUDSKAPET,TEXTEN MÅSTE ÄNDRAS I SIN HELHET)

När du får en faktura som du ska betala bokför du att du har fått den och därmed har en skuld till en leverantör. Skulden kallas för leverantörsskuld. Det kallas skuld eftersom du ska betala men ännu inte har gjort det. När du sedan betalar fakturan, vilken ju kan ske långt senare, bokför du att din skuld försvinner och är utbetald.

Redovisningskonsult i Göteborg löpande bokföring 2

Lorem ipsum dolor sit amet

Det motsatta sker när du skickar en faktura som en av dina kunder ska betala. När du ställer ut en faktura till en kund bokför du att du förväntar dig att du ska få betalt, du har alltså en fordran. Den här fordringen kallas för kundfordring. När kunden sedan betalar bokför du att du blir av med fordran och har fått betalt.

I din bokföring kan du alltså både se obetalda fakturor som du ska betala, fakturor som du har betalat, obetalda kundfakturor som dina kunder ska betala in till dig och inbetalningar som du har fått från dina kunder.

Du måste använda faktureringsmetoden om…

…du har en nettoomsättning över 3 miljoner kronor.

Annat namn för faktureringsmetoden: Fakturametod.

Du får en faktura

Du bokför att du har fått en faktura och att du har en skuld

Du skriver en faktura

Kontantmetoden och moms

Vid tillämpning av kontantmetoden ska även momsen redovisas vid betalningstillfället i enlighet med hur fakturorna bokförs. Om det däremot finns obetalada fakturor vid räkenskapsårets slut ska momsen på dessa redovisas i bokslutet

Kontantmetoden tillämpas av enskilda näringsidkare

(BARA TILLVARATA BUDSKAPET,TEXTEN MÅSTE ÄNDRAS I SIN HELHET)

Kontantmetoden är en av två bokföringsmetoder som används. Denna metod innebär att bokföring av inkomster och utgifter sker när in- och utbetalningarna inträffar, alltså när en kund har betalat en fordran eller när verksamheten har betalat en leverantörsskuld. Kontantmetoden tillämpas ofta av enskilda näringsidkare och andra verksamheter med en nettoomsättning på mindre än tre miljoner kronor per år. Andra som använder denna bokföringsmetod är verksamheter som inte har så många transaktioner under ett räkenskapsår och/eller där omsättningen inte uppgår till något större belopp.

Redovisningskonsult i Göteborg löpande bokföring 2

Bokföring med kontantmetoden

Den avgörande skillnaden mot fakturametoden är att med kontantmetoden ska bokföring av inkomster och utgifter först ske när pengarna faktiskt har överförts. Att bokföra med kontantmetoden anses ofta vara en enklare version av löpande bokföring eftersom det endast är inbetalningar och utbetalningar som bokförs. Därmed tas ett led i bokföringen bort eftersom kundfordringar och leverantörsskulder utelämnas.

Kontantmetoden innebär färre konteringar på färre konton. Detta betyder att den inte ger en lika bra och detaljrik överblick över bokföringen som fakturametoden gör.

Vid bokslut måste dock samtliga fakturor som ännu inte betalats bokföras på ankomstdatum eller fakturadatum så att de hamnar på rätt räkenskapsår. Därför kallas ibland kontantmetoden för bokslutsmetoden.

Kontantmetoden och moms

Vid tillämpning av kontantmetoden ska även momsen redovisas vid betalningstillfället i enlighet med hur fakturorna bokförs. Om det däremot finns obetalada fakturor vid räkenskapsårets slut ska momsen på dessa redovisas i bokslutet

Kontantmetoden och moms

Kontantmetoden förkortar processen något. Du bokför bara när du faktiskt betalar ut pengar eller när du får in pengarna. Du hoppar helt enkelt över stegen att bokföra att du har en faktura som ska betalas eller att du har ställt ut en faktura som du förväntar dig att du ska få betalt för. Det syns aldrig i din bokföring. Det enda som syns är att du har betalat ut pengar eller har fått betalt.

 

 

När du får en faktura som du ska betala bokför händer inget alls i din bokföring förrän du faktiskt gör utbetalningen. Då bokför du att du har betalat och först då syns det i din bokföring att någonting har hänt. 

 

 

 

Det motsatta sker när du skickar en faktura som en av dina kunder ska betala. Först när du faktiskt får betalt av din kund bokför du att du har fått in pengar. Först då syns det i din bokföring att du har skickat en faktura. 

 

Du får bokföra med kontantmetoden om…

….du har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor.

Annat namn för kontantmetoden: Bokslutsmetod.