Skicka in dina underlag

Från enkel redovisning till långsiktig ekonomiplanering. Från enkel redovisning till långsiktig ekonomiplanering

Få koll på allt

De flesta av våra kunder väljer idag digital bokföring. Det är både smidigt och enkelt, och man undviker onödiga pappersutskrifter. Däremot är det viktigt att hålla koll på underlagen och att man vet, till exempel, när man måste spara en papperskopia.

Digital bokföring

Om du väljer digital bokföring kan du läsa mer om inlämning av digital material här.

Traditionell bokföring med pappersunderlag

Hos RedoColl kan du också välja att bokföra mer traditionellt med papperskopior. Då är det viktigt att du lämnar in dina underlag på rätt sätt och enligt den bokföringsmetod du har valt när du registrerade ditt bolag hos Skatteverket. Har du inte valt bokföringsmetod än kan du läsa mer om kontantmetoden här och om faktureringsmetoden här.

Klicka på din valda redovisningsmetod nedan och följ anvisningarna för hur du ska sortera dina underlag. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna hålla våra priser. I annat fall kan sorteringskostnad tillkomma enligt timdebitering.

Kontantmetoden (bokslutmetoden)

Faktureringsmetoden

Faktureringsmetoden

Du väljer själv hur du ska lämna in dina underlag fysisk eller skicka in de till oss på annat sätt. Om inget annat har avtalats så ska underlagen levereras till RedoColl enligt nedan:

– bokföringsmaterial senast 10 dagar efter utgången av den månad redovisningen gäller.

– material för beräkning och administration av löner minst 10 dagar före attest och utbetalningsdag.

Du kan läsa mer om tidsfrister för inlämning här.

 

01

Digital material

Digitalt material måste skrivas ut. Både fakturor så som kvittenser som kan erhållas från e-handelsköp.

02

Bankkontoutdrag

Skriv ut bankkontoutdragen för varje månad. Bakom bankkontoutdragen kan du sätta de underlagen som motsvarar varje transaktion på bankkontoutdragen. Skriv gärna betaldatum på fakturorna så blir det enklare att identifiera transaktionerna på bankkontoutdragen och du kan lättare sortera de enligt bankkontoutdragen. Det finns en del transaktioner som du inte får och inte behöver hellre ha underlag för. Exempel dessa är överföring till och från skattekontot eller bankavgifter. Pricka gärna av transaktionerna på kontoutdragen så ser du med lätthet om du skulle ha missat något underlag.

03

Leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor som är daterade i den aktuella perioden. Skriv om betalning har skett. Du får gärna bifoga betalningskvittens.

04

Kundfakturor

Kundfakturor som är daterade i den aktuella perioden. Skriv om betalning har skett. Du får gärna bifoga bank- eller postgiroinsättnings eller liknande kvittens.

05

Kvitton betalda kontant eller med privata pengar

Andra kvitton som är betalda kontant. Anteckna gärna vem som har betalat om det inte är så att det alltid är samma person som betalar de. Har du betalat tillbaka ett utlägg ska du anteckna vem som har fått betalningen och vad utlägget har avsett.

06

Reseräkningar

Reseräkningar för eventuellt gjorda tjänsteresor med övernattning. Tänk på att körjournal måste också lämnas in om du ska ha milersättning för jobbrelaterade resor gjorda med din privata bil.

07

Oklar om underlaget är hänförlig till verksamheten

Om ett underlag avser en kostnad som du känner kan vara oklart hur det kan vara hänförligt till din verksamhet så ska du gärna ange på kvittot/fakturan eller separat A-4 sida som är fastsatt med kvittot vad köpet avser och vad syftet med köpet har varit. Detta eftersom i de flesta fall så har du redan tänkt på att köpet kanske kan ifrågasättas av Skatteverket. Vi ser detta och följer detta alltid upp med dig så det inte uppstår några oklarheter vid en revision gjord av Skatteverket. Om du redan har skrivit en förklaring så kan vi jobba effektivare och bibehålla det låga pris som vi har erbjudit dig.

08

Otydliga underlag

Du får gärna gulmarkera datum eller belopp som syns dålig. Dessutom kan vi hitta relevant information snabbare.

09

Flera underlag som gäller samma köp

I de fall du har flera sidor som underlag för samma köp ska du häfta ihop dessa med sidan med belopp och datum som första sida.

Kontantmetoden

Du väljer själv hur du ska lämna in dina underlag fysisk eller skicka in de till oss på annat sätt. Om inget annat har avtalats så ska underlagen levereras till RedoColl enligt nedan:

– bokföringsmaterial senast 10 dagar efter utgången av den månad redovisningen gäller.

– material för beräkning och administration av löner minst 10 dagar före attest och utbetalningsdag.

Du kan läsa mer om tidsfrister för inlämning här.

01

Digital material

Digitalt material måste skrivas ut. Både fakturor så som kvittenser som kan erhållas från e-handelsköp.

02

Bankkontoutdrag

Skriv ut bankkontoutdragen för varje månad. Bakom bankkontoutdragen kan du sätta de underlagen som motsvarar varje transaktion på bankkontoutdragen. Skriv gärna betaldatum på fakturorna så blir det enklare att identifiera transaktionerna på bankkontoutdragen och du kan lättare sortera de enligt bankkontoutdragen. Det finns en del transaktioner som du inte får och inte behöver hellre ha underlag för. Exempel dessa är överföring till och från skattekontot eller bankavgifter. Pricka gärna av transaktionerna på kontoutdragen så ser du med lätthet om du skulle ha missat något underlag.

03

Kvitton betalda kontant eller med privata pengar

Kvitton som är betalda kontant eller med ditt eget privata kontokort ska du samla i egen hög. Även när du har flera utlägg som du sammanställer ska du samla under denna punkt. Häfta gärna varje kvitto på separat A-4 sida och inte ovanpå varandra. Detta för att det underlättar att sätta underlagen i kronologisk ordning.

04

Kreditkortsfaktura

Om du får kreditkortsfaktura för köp gjorda för din verksamhet ska häfta fast varje kvitto på en A-4 sida och därefter sätta de bakom kreditkortsfakturan. Kvitton med äldst datum ska sättas först och därefter kronologisk. Pricka även här alla transaktionerna på kreditkortsfakturan så du kan säkerställa att du har fått med alla kvitton.

05

Oklar om underlaget är hänförlig till verksamheten

Om ett underlag avser en kostnad som du känner kan vara oklart hur det kan vara hänförligt till din verksamhet så ska du gärna ange på kvittot/fakturan eller separat A-4 sida som är fastsatt med kvittot vad köpet avser och vad syftet med köpet har varit. Detta eftersom i de flesta fall så har du redan tänkt på att köpet kanske kan ifrågasättas av Skatteverket. Vi ser detta och följer detta alltid upp med dig så det inte uppstår några oklarheter vid en revision gjord av Skatteverket. Om du redan har skrivit en förklaring så kan vi jobba effektivare och bibehålla det låga pris som vi har erbjudit dig.

06

Otydliga underlag

Du får gärna gulmarkera datum eller belopp som syns dålig. Dessutom kan vi hitta relevant information snabbare.

07

Flera underlag som gäller samma köp

I de fall du har flera sidor som underlag för samma köp ska du häfta ihop dessa med sidan med belopp och datum som första sida.

Digital bokföring

Om inget annat har avtalats så ska underlagen levereras till RedoColl enligt nedan:

– bokföringsmaterial senast 10 dagar efter utgången av den månad redovisningen gäller.

– material för beräkning och administration av löner minst 10 dagar före attest och utbetalningsdag.

Du kan läsa mer om tidsfrister för inlämning här.

01

Ladda hem appen och ta bilder

Du laddar hem en app som du kopplar till ditt företag. Du tar bild med appen och skickar in det till systemet.

02

Flera underlag som gäller samma köp

Det är viktig att du skriver en kommentar till underlaget innan du skickar in det om det finns flera underlag som hör till samma transaktion. Annars kommer de inte att komma med vid bokföringen.

Vi kontaktar dig så snart som möjligt