Våra priser

 • Uppläggningsavgift 1 290 kr

  Uppläggningsavgiften är en engångskostnad när du vill köpa löpande redovisningstjänster av RedoColl enligt Flex. Vid byte till paketerade tjänster dras denna avgift. Läs mer om våra betalningsvillkor.

 • Redovisningstjänster (uppdaterad 2021-01-01) 690 kr/tim

  Debitering sker per påbörjad halvtimma.

 • Bokslut, årsredovisning fr. 990 kr/tim

  I de flesta fall kan vi erbjuda fast pris genom att tillsammans gå igenom ditt ärende innan hanteringen påbörjas.

 • Ekonomisk rådgivning (uppdaterad 2021-01-01) fr. 750 kr/tim

  I de flesta fall kan vi erbjuda fast pris genom att tillsammans gå igenom ditt ärende innan hanteringen påbörjas.

 • Juridisk rådgivning 1 404 kr/tim

  Debitering sker per påbörjad halvtimma.

 • Kvalificerad skatterådgivning (uppdaterad 2021-01-01) 2 202 kr/tim

  Skatterådgivning tillhandahålles av vårt systerbolag Parséus Law AB. RedoColl:s "paketkunder" erhåller 10% lojalitetspremie.

 • Priset på olika tjänstepaket hittar du på respektive sida

  Jämför tjänstepaketen här.

Samtliga priser är exklusive moms.