Våra priser

 • Uppläggningsavgift 990 kr

  Uppläggningsavgiften är en engångskostnad när du vill köpa löpande redovisningstjänster av RedoColl enligt Flex. Vid byte till paketerade tjänster dras denna avgift. Läs mer om våra betalningsvillkor.

 • Redovisningstjänster 490 kr/tim

  Debitering sker per påbörjad halvtimma.

 • Ekonomisk rådgivning fr. 590 kr/tim

  I de flesta fall kan vi erbjuda fast pris genom att tillsammans gå igenom ditt ärende innan hanteringen påbörjas.

 • Juridisk rådgivning 1 404 kr/tim

  Debitering sker per påbörjad halvtimma.

 • Kvalificerad skatterådgivning (uppdaterad 2020-01-01) 2 170 kr/tim

  Skatterådgivning tillhandahålles av vårt systerbolag Parséus Law AB. RedoColl:s "paketkunder" erhåller 10% lojalitetspremie.

 • Priset på olika tjänstepaket hittar du på respektive sida

  Jämför tjänstepaketen här.

Samtliga priser är exklusive moms.