Skatteprocess

Våra erfarna skattespecialister har avgörande kunskaper om både lag och process

Skattelagstiftning, ett av de mest snåriga och föränderliga områdena

Vad gör man om man tycker att Skatteverkets beslut är orättvist och felaktigt? Går det att ändra uppgifterna i en inkomstdeklaration från flera år tillbaka, och i så fall, hur går man tillväga? Vad händer om man har gjort fel men inte visste bättre, kan man slippa skattetillägget då? Vilka chanser finns det om man att initiera en skatteprocess mot myndigheten?

Frågor om hur skattelagar ska tolkas, hur man själv kan ändra sina skatteuppgifter, eller hur man överklaga Skatteverkets beslut kan vara många. Skattelagstiftningen är krånglig och komplicerad. Dessutom ändras den ständigt i takt med att samhället utvecklas och det tas nya politiska beslut. Det innebär att det finns både möjligheter och risker när bedömningar i skatteärenden ska avgöras. Till exempel kan ett litet misstag göra att bevisbördan hamnar på fel sida.

RedoColls skattespecialister hjälper både företag och privatpersoner i ärenden mot Skatteverket. Vi har även lång erfarenhet av att driva skatteprocesser i förvaltningsdomstolar samt kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen.

Myndighetsbeslut är inte satta i sten

Det är oftast väldigt ansträngande och kan innebära stor stress för en företagare att ifrågasättas av Skatteverket. För den enskilde företagaren kan det också vara betydande belopp som står på spel, summor som kan påverka verksamheten under flera år framåt. Att då ifrågasättas av en myndighet, med till synes oändliga resurser på sin sida, kan få många att känns sig som David när han ställdes öga mot öga med Goliat.

Kunskap om både lag och process

För otränade ögon kan ett beslut från Skatteverket uppfattas som välmotiverat och välgrundat. En erfaren skattespecialist kan däremot se saken på ett annat sätt. Dessutom kan det vara så att rättsläget är oklart, något som en insatt skattejurist känner till, men som aldrig framgår i ett myndighetsbeslut. Men bara för att beslutet kan vara fel och det finns utrymme för olika tolkningar, betyder det inte att du automatiskt får rätt. Det gäller också att bestrida ett skatteärende på rätt sätt.  

Det är i dessa fall som du som företagare ska vända dig till en skattespecialist med både djupa kunskaper om skattelagstiftningen och lång erfarenhet av att driva skatteprocesser i domstol. Det är i många fall helt avgörande att ett skatteärende hanteras rätt från början. Det är även värt att notera att i vissa fall har du också möjlighet att få ersättning för dina kostnader, någonting som våra jurister kan titta på och kan vara till hjälp för att ta beslutet att driva en skatteprocess.

Ett helt team på din sida

RedoColl samarbetar med vårt systerbolag som är specialiserat inom skatterätt. Medarbetarna där har många års erfarenhet både inom Skatteverket och som ombud och rådgivare. Men skatteområdet är som sagt stort och krånglig varför vi även har ett stort nätverk av bland annat olika akademiska experter som kan lämna utlåtanden i de fall där rättsläget är oklart.

En skatteprocess är nästan alltid en laginsats där flera olika personer bidrar med olika kompetenser. Som företagare bidrar du med kunskap om din verksamhet och själva upprinnelsen till ärendet. Våra experter bidrar med specialiserad sakkunskap där det behövs, och skattejuristen med djupa kunskaper i de materiella och processuella spelreglerna. Ett väl fungerande samarbete är ofta avgörande i utgången av ett fall. Det är därför vi brukar ta fram en tydlig strategi som är baserad på just det aktuella fallet och anpassas efter de omständigheter som omfattar ärendet.

Möjlighet till förhandsbesked

Vid svårare skattefrågor kan i vissa fall våra jurister komma fram till en ny tolkning av lagen eller en tolkning som inte samstämmer med Skatteverkets. Då kan man begära ett förhandsbesked.  Genom en sådan begäran kan ett företag eller en privatperson i förväg få reda på hur en framtida transaktion kommer att bedömas. Ett sådant förhandsbesked är bindande för Skatteverket. Det finns även möjlighet att överklaga det hos högre instans. Med ett förhandsbesked kan du som företagare snabbare gå vidare och bestämma hur du vill agera utifrån beskedet, vilket sparar både tid, energi och onödiga kostnader.

Begära anstånd om betalning

Ibland kan det av olika anledningar uppstå omständigheter som gör det svårt för en företagare att betala skatter i tid. Då kan man begära anstånd från Skatteverket. Men det är viktigt att en ansökan utformas på rätt sätt och att all nödvändig information finns med från början. Det är avgörande för ett gynnsamt beslut. Våra jurister har lång erfarenhet av hantering av anståndsärenden och hjälper dig rätt direkt.

Revision

Skatteverket har rätt att göra en revision hos alla som är eller antas vara bokföringsskyldiga. Då har du som företagare både rättigheter och skyldigheter att ta hänsyn till. Att få hjälp av en specialiserad skattejurist så tidigt som möjligt under processen kan vara avgörande för hur en skatterevision förflyter.

Koppla alltid in en jurist tidigt

Oavsett vilken skattefråga du har, eller vilket ärende det handlar om, är det alltid bäst att koppla in en skattejurist så tidigt som möjligt. Då får du störst möjlighet att påverka utgången till din fördel.

Har du något du funderar över redan nu? Välkommen att kontakta oss för en första genomgång!

Vi kontaktar dig så snart som möjligt