Rådgivning

Rätt tillämpning av komplicerad lagstiftning ger många fördelar och bidrar till ett starkt företag på både lång och kort sikt 

Planera för trygghet och tillväxt

Skattelagstiftningen är komplicerad och förändras ständigt. Det kan vara krångligt att tillämpa lagstiftningen för just din specifika och unika situation. Men med rätt tillämpning kan regelverket också ge din verksamhet många fördelar och bidra till dess långsiktiga överlevnadsförmåga. Genom vår kvalificerade skatteplanering minskar vi skatteeffekterna och behandlar skatteriskerna med en rimlig tolkning av skattelagstiftningen och praxis. Vårt mål med skatteplanering är att utöka möjligheterna för tillväxt samt skapa trygghet för dig som företagare.

Ekonomisk rådgivning

Visionen med RedoColl är att vara navet för det administrativa arbetet i driften av ditt företag. Vi vill också vara där för dig när du behöver kvalificerat stöd, till exempel vid förvärv, företagsförsäljning, omstrukturering och nya investeringar. Då kan vi komplettera din känsla för ett smart affärsbeslut med rätt ekonomisk och juridisk information om både din verksamhet, bransch och marknad. Vi gör det, kort och gott, enklare för dig att utvärdera risker och möjligheter vilket i det långa loppet ger dig de bästa förutsättningarna för att nå riktig framgång.

Både skatterådgivning och ekonomisk rådgivning kan köpas som separata tjänster hos oss. Då gäller timkostnad men i de flesta fall kan vi lämna ett fast pris genom att gå igenom ditt ärende tillsammans först. Kontakta oss eller boka ett besök här. Tjänsterna ingår också i vissa av våra konsultpaket. Vi kan dessutom erbjuda ett förmånligt skatterättsskydd, en försäkring som innebär att du alltid har en kunnig skattejurist vid din sida.

Due diligence eller företagsbesiktning

En sedvanlig företagsbesiktningar eller due diligence innebär att man granskar ett företag utifrån kommersiellt, finansiellt samt juridiskt perspektiv. Vi anpassar våra företagsbesiktningar efter din situation till exempel om det rör sig om företagsförvärv eller försäljning eller andra strategiska ändringar. Storleken och dess natur avgör också hur ingående en företagsbesiktning ska vara utifrån de olika aspekterna. Kontakta oss gärna för en vidare diskussion så kan vi tillsammans komma fram till vilka dina behov kan vara.

Vi kontaktar dig så snart som möjligt