Inkassotjänst

Låt oss driva in dina fordringar så att du kan behålla goda relationer med dina kunder

Behåll goda kundrelationer

RedoColls medarbetare har lång erfarenhet av att hantera diverse fordringstyper. Vi arbetar effektivt och professionellt med att driva in dina fordringar samtidigt som vi värnar om din kund och er relation. Vår ambition är att du alltid ska få betalt men också att din kund ska känna sig välkommen tillbaka. Vi vet nämligen att du är lika rädd om dina kunder som vi är om dig. 

Personlig service är ju ett av våra ledord, därför är det självklart att både du och din kund får en personlig handläggare som ni alltid kan vända er till med frågor och för hjälp. Inkassotjänsten ingår alltid när du anlitar oss som din redovisningskonsult. På så sätt kan du alltid koncentrera dig på din kärnverksamhet och låta oss hantera en kundrelation när den kan vara som jobbigast.

Redocolls inkassotjänst är kostnadsfri när du köper bokföringstjänst av oss

Redovisningskonsult och inkasso i Göteborg KB (RedoColl) är auktoriserad inkassobolag som hjälper företag med att driva in sina fordringar utan att det resulterar i extra kostnader. När vi lyckas att få betalt för din faktura får du det kapitalbelopp som din kund har betalat. Räntan och de lagstadgade avgifter som tillkommer vid inkassohanteringen och betalas av din kund täcker våra kostnader.

Redovisningskonsult & Inkasso i Göteborg KB (RedoColl) har tillstånd från Datainspektionen att bedriva inkassoverksamhet.

Inkassoavgifter och kostnader

RedoColl baserar sin ersättning för inkassokostnader på de nivåer som är reglerad i Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. Förseningsersättning är en förhöjd avgift som introducerades den 16 mars 2013 och åläggs gäldenären vid försenad betalning mellan näringsidkare.

God inkassosed

RedoColls inkassoverksamhet är bland annat styrd av och faller under reglerna om God Inkassosed. Detta innebär till exempel att gäldenären får inte vållas onödig skada eller olägenhet eller utsättas för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd (4 § inkassolagen). God Inkassosed är framtagen av Datainspektionen och fungerar som ledning i hur Inkassolagen skall tolkas. Vidare följer RedoColl Datainspektionens riktlinjer gällande personuppgiftslagen.

Regler för inkassoverksamhet

Datainspektionen är tillsynsmyndigheten för inkassobolagen och utfärdar tillstånd att bedriva inkassoverksamhet för annans räkning eller övertagna fordringar. Verksamheten är reglerad av Inkassolagen och ska följa riktlinjer framtagna av Datainspektionen i Tillämpning av inkassolagen.

Kundupplevelsen

RedoColls medarbetare bemöter alltid dina kunder som vi bemöter våra egna i sådana här situationer. Våra ledord är saklighet, tydlighet och korrekthet. Vi hanterar alla dina ärenden med dessa ord i åtanke och strävar alltid efter att du ska kunna behålla goda relationer med dina kunder, även under speciella omständigheter när de av olika anledningar inte har kunnat betala dig.  

Så här går det till:

01-Obetald faktura

När en kund inte betalar i tid skickar du den förfallna fakturan till oss och vi tar över ärendet. I det fall RedoColl sköter din fakturering hanterar vi detta automatiskt och kontaktar inte dig förrän vi måste skicka ett inkassokrav.

02-Påminnelse

Vi skickar en betalningspåminnelse till kunden.

03-Inkassokrav

Om kunden inte har betalat efter påminnelsen skickar vi ett inkassokrav. Skulle kunden fortfarande inte betala gör vi en bedömning av betalningsförmågan. Därefter kontaktar vi dig för att tillsammans gå igenom vår rekommendation.

04-Kronofogden

Vi försöker föra en dialog med kunden om en eventuell lösning av situationen som är acceptabelt för ditt företag. Om det inte lyckas rekommenderar vi nästan alltid att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.

05-Verkställighet

När utslag meddelats är din fordran fastställd och vi kan vända oss till Kronofogden för att utmäta egendom hos din kund, dvs gäldenären. Skulle gäldenären sakna utmätningsbara tillgångar lägger vi ärendet på bevakning och står för samtliga utgifter. 

06-Tingsrätten

I det fall kunden bestrider inkassokraven eller betalningsförelägganden hjälper vi dig med stämningsansökan och företräder ditt bolag i domstolen. Detsamma gäller i de fall delgivningen till gäldenären misslyckas.

07-Långtidsbevakning

Vid behov kan vi långtidsbevaka dina fordringar tills betalning sker. RedoColl kan även erbjuda att ta över vissa fordringar.

Boka tid!

Vi kontaktar dig så snart som möjligt