Lönehantering

Säkerställ alla aspekter av korrekta och regelbundna löneutbetalningar till dina anställda

Smidigt för dig och dina anställda

Att ha anställda innebär ett stort ansvar. Det gäller att noga beräkna hur mycket verksamheten måste generera för att kunna täcka personalkostnaderna. Det är också viktigt att ha anställningsavtal som reglerar olika frågor, till exempel när lönen ska betalas eller hur semestern får planeras. Som småföretagare har man oftast inte kollektivavtal, då måste man istället ha full koll på vilka lagar som gäller och hur man bäst följer dem.

Vi hjälper dig med utbetalningar av löner och ser till att rätt skatt och arbetsgivaravgifter betalas. Vi ser även till att frånvaro, semesterersättning och annat tas med i beräkningen. Har du kollektivavtal kan vi säkerställa att detta efterföljs, annars hjälper vi dig med att anpassa din lönehantering efter gällande lagar. Och vill du upprätta ett kollektivavtal kan våra jurister ordna det åt dig.

Personlig lönekonsult

En av våra duktiga lönekonsulter kommer att ansvara för ditt företag och även hjälpa dig med alla dina frågor. 

Lagar och regler

Alla dina frågor om skatter, sjukdagar, pensionsbestämmelser, semestervillkor, lagar, regler och avvikelser hanteras av våra duktiga jurister.

Komplett lönehantering

Tycker du det är krånglig med anpassade avtal, tidsrapportering, ledighetsansökningar eller annat pappersarbete? Släpp det till din lönekonsult.

Vi kontaktar dig så snart som möjligt