Aktieägar- och samarbetsavtal

Få hjälp med att hitta bästa bolagsformen, arbetsfördelning, rättigheter och allt annat som bäddar för ett smidigt samarbete

Starta starkt från stabil grund

Det är inte så svårt och tar inte många dagar innan till exempel ett aktie-, handels- eller kommanditbolag är registrerat. Allt du behöver är e-legitimation och att du går in på verksamt.se. Det stora jobbet är att välja rätt bolagsform, upprätta aktie- eller samarbetsavtal och att få till all formalia kring själva registreringen på rätt sätt. Våra jurister hjälper dig med vägledning och att upprätta alla nödvändiga avtal.

Man skulle kunna säga att aktieägaravtalet reglerar de aspekter som inte kan regleras genom bolagets stadgar. Oavsett om du vill ha hjälp med enbart registreringen eller avtal mellan aktieägarna eller bolagsmän så hjälper våra jurister dig.

Reglera ditt samarbete

Ge ditt samarbete en stabil grund att vila på. Vi hjälper till att reda ut bästa bolagsformen, arbetsfördelning, rättigheter, skyldigheter, ersättning och allt annat som bäddar för en smidig verksamhet.

Är ni två eller fler som ska samarbeta i bolagsform? För att ert samarbete ska fungera optimalt är det bäst att komma överens om viktiga frågor så som arbetsfördelning, form eller storlek på ersättning, skyldigheter gentemot varandra och bolaget, samt många andra frågor. Våra duktiga jurister har lång erfarenhet av avtal.

Vi kontaktar dig så snart som möjligt