Om oss

Trygg bokföring som ger dig koll

Vi har själva drivit företag I många år inom olika branscher och därför vet om att som företagare vill man hellre ha fasta kostnader än oberäkneliga och rörliga. Då kan man bara koncentrera sig på att öka intäkterna med ro I själen att kostnaderna inte ökar I samma takt som utgifterna eller att det dyker upp otrevliga överraskningar från månad till månad som man inte har tänkt på. Det I kombination med att våra nya kunder många gånger eftertraktade tjänstepaket med fast månadskostnad.

Vi har visserligen vår priskalkylator där man som kund kan räkna fram sina redovisningskostnader baserad på antal verifikationer. Det är inte ovanligt att företagare t.o.m. efter flera år inte vet hur många transaktioner företaget har per månad.

Vårt perspektiv I situationen är att för att vi ska leva upp till våra och våra kunders höguppställda krav vad gäller kvalitén av våra tjänster måste vi ha rätt lönsamhet och kunna hålla detta. Detta I sig innebär att vid en fast prismodell så kan vi jobba mer än vad tjänsten tillbringar I intäkter och på så sätt vara tvungna att sänka våra möjligheter att leverera tjänsten med den kvalité som är tänkt. Att rubba på kvalité är inget alternativ för oss. Med andra ord är en sådan modell en risk för oss på samma sätt som det kan upplevas som en otrygghet för våra nya kunder eftersom varken de eller vi kan säga exakt vad omfattningen av den hjälp de behöver kan vara.

Det var då vi kom på lösningen som är optimal för båda parterna. Vi utgår från ”range” av antal verifikationer. Om arbetets omfattning hamnar utanför detta så ändras tjänstepaketets månadskostnad till en reducerad pris. Om omfattningen skiljer sig ytterligare utanför detta område sänks eller höjs månadskostnaden till full pris per verifikation. Kostnaderna för årsbokslut och bolagets deklaration ändras dock inte förrän vid bolagets första räkenskapsår och efter revidering av gångna året.

Här är vår fasta prismodell:

Redovisningskonsult i Göteborg löpande bokföring 2

Kundfokus

Din framgång är vår framgång. Vårt främsta fokus är alltid att möta dina förväntningar och se till ditt företags välmående.

Korrekthet

Kan låta torrt, men vi vet att entreprenörskap mycket handlar om att hantera och vara redo för det oväntade. Genom att vara korrekt i alla led hjälper vi till att minimera oväntade överraskning så att du kan använda dina resurser till att så mycket som möjligt utveckla din verksamhet.

Entreprenörskap

Behöver knappast förklaras. Det vi – och du – brinner för.

Kostnadseffektiv

Lösningarna ska vara kostnads effektiva

Personliga relationer

I grund och botten handlar företagande om människor; medarbetare, kunder och andra intressenter. Du som företagare känner bäst de människor som påverkar just din verksamhet. Därför tror vi på att anpassa vårt samarbete efter dig och ditt företags behov. Så att du alltid kan få ut det bästa av våra tjänster. Som sagt, din framgång är vår framgång.

Förenkla

Vi verkar för att företagande ska vara enkelt och bekymmersfri.

Bokföring som ger dig koll

Vi har tagit fram tre olika bokföringspaket för att möta företags olika behov. Månadskostnaden är fast, men eftersom vi vet att omfattningen av din bokföring kan variera, kan priset justeras upp eller ner inom vissa ramar. På så sätt kan du alltid känna dig trygg över att din månadskostnad inte kommer att sticka iväg, eller att du betalar för mycket.