Bokföring för konsulter

Anpassat till dina behov i samråd med din redovisningskonsult

Kontinuerlig handledning

Våra bokföringspaket för konsulter vänder sig till dig som vill sköta huvuddelen av din bokföring själv, men med möjlighet till kontinuerlig handledning av din personlige redovisningskonsult.

Löpande bokföring

Tillsammans med dig tar din redovisningskonsult fram mallar för de vanligaste transaktionerna i din verksamhet. Dessa använder du sedan vid din löpande bokföring.

Ett exempel kan vara inköp av inventarier på avbetalning. Din redovisningskonsult tar fram mallar som täcker bokföring av periodisering, skuld, inbetalningar, momsredovisning, avskrivning etcetera. När du ska använda mallen för att bokföra uppgifterna från ett underlag, kommer samtliga poster som du måste fylla i upp automatiskt. Eftersom mallen redan är utformad så att debitering eller kontering av ett konto bara kan ske på rätt sida, är risken att göra fel i stort sett obefintlig.

Moms, löner, bokslut och årsredovisning

Deklaration av moms och lönehantering sköts av din redovisningskonsult. Vid slutet av året tar din redovisningskonsult också hand om årsredovisning och bokslut samt upprättar bolagsdeklarationen och K10-bilagan till din privata deklaration. *

Faktureringen

Faktureringen väljer du att antingen sköta själv i din app eller överlåter åt RedoColl. Sköter du det själv i appen kan du antingen välja att skriva ut eller skicka fakturan elektroniskt, eller låta appen sköta även den biten. I sådana fall tillkommer en avgift för frakt. Låter du oss sköta dina faktureringar behöver du bara fylla i uppgifterna i fakturan, resten sköter vi och har koll på när pengarna kommer in och skickar betalningspåminnelse om betalningar inte kommer i tid.

Väljer du vår faktureringstjänst tillkommer inga extra avgifter. Vår faktureringsavgift betalas av fakturamottagaren.

Inkasso

Uteblivna inkomster kan snart få märkbara effekter därför ingår inkassotjänst i alla våra bokföringspaket. Läs mer om vår inkassotjänst här.

Rådgivning

Väljer du vår Premium-paketet ingår extra rådgivning med våra ekonomer och jurister*. Till exempel kan du få hjälp med att utforma ett korrekt avtal mellan parter för att maximera utdelningsmöjligheter, eller med att fram en likviditetsbudget för att i tid kunna arbeta proaktivt inför ett eventuellt framtida likviditetsbehov.   

Skatterättsskydd

I Premium-paketet ingår även Skatterättsskydd Bas. Denna unika tjänst innebär kortfattad att om du skulle hamna i tvist med Skatteverket så ingår hjälp av en erfaren skattejurist utan att extra kostnader tillkommer. Läs mer här.  

Vi kontaktar dig så snart som möjligt